top of page
Zoeken

UPMedia.be verbonden met ABC Ministries


Sinds begin juni 2020 is UPMedia.be een poot geworden van ABC Ministries. Hierdoor is UPMedia.be nu ook een volwaardige VZW.

Snel schakelen

Bij de opstart van het UPMedia.be-project bleek dat het project sneller groeide dan verwacht op korte tijd. Hierdoor moest het team sneller schakelen om rond dit project ook snel een officiële organisatie te bouwen zodat aan alle organisationele regels kon worden voldaan, zoals boekhouding, etc...


ABC Ministries geloofde in UPMedia.be, wilde mee kijken hoe het dit project kon ondersteunen en na enkele vergaderingen met de dagelijks bestuurders en Raad van Bestuur werd besloten om UPMedia.be mee op te nemen onder ABC Ministries om dit project mee een duw in de rug te geven.

Wie is ABC Ministries?

ABC Ministries is een organisatie die christelijke leiders wil dienen en wil helpen groeien in effectiviteit en integriteit. ABC helpt christenen zich te ontplooien door hun talenten te helpen herkennen en gebruiken. Het resultaat is ontplooiing, motivatie om te blijven groeien en een aanstekelijk voorbeeld voor anderen in hun omgeving. Meer info over ABC Ministries kan je vinden op hun website: www.abcministries.be


We zijn enorm dankbaar voor de steun, ondersteuning en coaching van ABC Ministires om het UPMedia.be project mee te helpen groeien en uit te bouwen tot een volwaardige effectieve organisatie. Als gevolg van deze opname van UPMedia. be onder ABC Ministries werd Frederik Van Herterijck, de oprichter van UPMedia.be, ook dagelijks bestuurder bij ABC Ministries voor dit project.

bottom of page