Door UPmedia.be te ondersteunen, help je mee met het verspreiden van de christelijke waarden en het goede nieuws, de boodschap van Christus, via de media.

Geven is snel, gemakkelijk en veilig.

Klik op één onderstaande doneerknoppen

of

stort een bedrag / maak een doorlopende opdracht op

IBAN rekeningnummer BE80 9733 9098 2277  met vermelding van "Gift UPmedia project + <jouw naam>"

UP is een mediaplatform ter verspreiding van geloof, hoop en liefde.

Films, series, podcasts en andere mediaformats met een knipoog naar omhoog.

© 2019 upmedia.be